รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟที่คุณอยากรู้

สิทธิพิเศษเหนือใครกับบัตร Riverdale Silver Card’s privileges

Riverdale Silver Card’s privileges

ส่วนลดกรีนฟีในวันธรรมดา จากปกติ 3,900 บาท เหลือเพียง 2,300บาท

▶ส่วนลดกรีนฟีในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากปกติ 3,900 บาท เหลือเพียง 3,400บาท

▶ส่วนลด ณ ห้องอาหารริเวอร์เดล 10% (สำหรับการชำระด้วยเงินสด) หรือ  5% (สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต) *ส่วนลดเฉพาะอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม

▶ส่วนลดสินค้าโลโก้ริเวอร์เดลในโปรช้อป 10% (สำหรับการชำระด้วยเงินสด) หรือ 5% (สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต)

▶ส่วนลดกรีนฟี ณ สนาม เรด เมาน์เท่น กอล์ฟ คลับ 20% และ สนาม ล็อคปาล์ม กอล์ฟ คลับ 20%

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ประเทศไทย หรือ สำเนาพาสปอร์ตคู่กับหนังสือรับรองการทำงานในประเทศไทย หรือ คู่กับนามบัตรประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงว่าพำนักในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 500 บาท   อายุบัตร: 1 ปี

***สำหรับผู้ถือบัตร Riverdale Silver Card ที่สะสมคะแนนครบ 2,500 คะแนน จะได้รับการอัพเกรดเป็น

บัตร Riverdale Gold Card ฟรี

Documents required for application is : Certified copy of passport with the work permit or with Business Card (In Thailand) or Thailand driving license or ID card.
Application fee : 500 Baht.
Age card : 1 year.

For more information, please contact us via 0-2501-2789

**ราคาดังกล่าว มีผลถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560